Disclaimer

De informatie op deze website zijn bedoeld om u te informeren over Elgersma BV en haar producten. Wij streven ernaar de om op deze website de juiste en meest recente informatie te plaatsen, maar wij geven geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan. Wij behouden ons het recht voor om de informatie zonder vooraankondiging op ieder moment te wijzigen en/ of in te trekken. De informatie wordt door ons geleverd zonder enige garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid van de informatie.

Door deze website te bezoeken gaat u ermee akkoord dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan door gebruik van informatie op deze site, evenals de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van toegang tot of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot deze website.

Copyright rules

Elgersma E-Shop, eigendom van Elgersma BV, onderhoudt deze website als service naar internetgebruikers. De inhoud (afbeeldingen en tekst) die door ons op de website en Elgersma E-Shop is geplaatst, is beschermd door copyright. U mag de inhoud van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik, en dus niet voor commercieel gebruik, downloaden. De inhoud mag niet op andere wijze gekopieerd worden en niet gewijzigd worden.

Externe links

Onze website en Elgersma E-Shop bevat links naar andere externe websites. Deze disclaimer en bijbehorende Privacy Statement is niet van toepassing op die websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. Wij raden onze bezoekers aan om het privacybeleid te lezen van iedere website die bezocht wordt en waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd.

Lees ook ons Privacy Statement.